Všeobecné podmínky pro poskytování rekreačních služeb

1.   Smluvní strany
1.1.   Smluvní vztah vzniká mezi společností Hast, s.r.o., se sídlem Opletalova 45, 110 00 Praha 1, provozovna Lesní Bouda (dále jen poskytovatel) a zákazníkem na základě písemné "Smlouvy o poskytnutí služeb" (dále jen Ubytovací poukaz). Rezervace těchto služeb je poskytovatelem zaručena na základě "Smlouvy o rezervaci" (dále jen Rezervace), s níž zákazník vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas uhrazením předepsané zálohy nebo jakékoli její části.
1.2.   Poskytovatel je oprávněn poskytovat ubytovací a hostinské služby v objektu Lesní Bouda v Peci pod Sněžkou a případně i drobné doplňkové služby.
     
2.   Cena a platební podmínky
2.1.   Cena služeb je dána ceníkem, který je vydáván poskytovatelem a jeho platnost je ode dne vydání do dne, kdy je vydán ceník nový. Všechny ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.
2.2.   Poskytovatel poskytuje své služby zásadně v týdenních cyklech jako rekreaci s plnou penzí se dnem nástupu v neděli (období hlavní a vedlejší sezony) a se dnem nástupu v sobotu (období hlavní letní a obou mezisezon). Mimořádně jsou poskytovány i rekreační služby v jiných cyklech a v jiném rozsahu.
2.3.   Ubytování, jehož kvalitativní typ je určen v Ubytovacím poukaze, je:
   
2.3.1.   Apartmány pro 3 - 4 osoby. Jsou vybaveny vlastním sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Lůžka jsou řešena jako válendy, palandy nebo rozkládací lůžka.
2.3.2.   Standardní pokoje pro 2 - 3 osoby. Jsou vybaveny toaletním koutkem (umyvadlo s teplou a studenou vodou). Lůžka jsou řešena jako válendy.
2.3.3.   Standardní pokoje pro 3 - 5 osob. Jsou vybaveny toaletním koutkem (umyvadlo s teplou a studenou vodou). Lůžka jsou řešena jako válendy a postele s palandami.
2.3.4.   Finské pokoje pro 8 - 9 osob. Jsou vybaveny toaletním koutkem (umyvadlo s teplou a studenou vodou). Lůžka jsou řešena jako válendy a postele s palandami.
2.3.5.   Vedoucí objektu Lesní Bouda je oprávněn v případě potřeby na místě změnit pokoj, který byl uveden v Ubytovacím poukaze. Při změně typu pokoje poskytne poskytovatel zákazníkovi slevu odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou a cenou poskytnutého ubytování. Rozdíl je vrácen zákazníkovi na základě vyúčtování do 30 dnů ode dne ukončení rekreace.
2.4.   Stravování je poskytováno jako plná penze (výjimečně jako polopenze) tak, že u týdenních pobytů začíná plná penze večeří první den pobytu a končí snídaní poslední den pobytu. Snídaně je podávána formou bufetu (mimořádně i jinak), obědy a večeře formou jednotného menu. Jídelní lístek je připravován na týden dopředu. Poskytovatel si vyhrazuje právo jeho operativní změny dle aktuálního stavu zásobování. Jakékoli speciální požadavky na stravu je třeba řešit individuálně a předem. Poskytovatel není povinen, vzhledem k vybavení objektu, poskytovat jakékoli dietní nebo individuální stravování.
2.5.   Rekreační pobyt mimo týdenní cyklus se řídí odlišnými cenami. Při pobytech kratších než jeden týden je cena dána cenou za Týdenní cyklus dělený sedmi krát skutečný počet dnů plus jedno sto korun . Při pobytech delších než jeden týden je cena dána cenou za Týdenní cyklus dělený sedmi krát skutečný počet dnů. V den střídání týdenních cyklů je možné si objednat pouze polopenzi.
2.6.   Cena nezahrnuje:
   
2.6.1.   Dopravu zavazadel ani osob z Pece pod Sněžkou ani jiného místa na Lesní Boudu. Individuální rekreanti mají možnost využít bezplatného odvozu zavazadel zásobovacím vozidlem, které odjíždí v den střídání Týdenních cyklů od Lesní Boudy do Pece pod Sněžkou v 9:30 hod. a zpět z Pece pod Sněžkou na Lesní Boudu ve 14:00. Zavazadla jsou převezena bezplatně, pokud to kapacita zásobovacího vozidla dovoluje. V Peci pod Sněžkou je stanoviště zásobovacího vozidla u pošty, pokud to sněhové podmínky dovolují. Náhradní stanoviště je lyžařského vleku "Javor". Rekreanti se musí informovat předem telefonicky na Lesní Boudě. Placenou dopravu zavazadel pro skupiny a školy je třeba dohodnout předem.
2.6.2.   Pojištění rekreantů
2.6.3.   Pobytovou taxu
2.6.4.   Jakékoli nápoje a další služby
2.7.   Platební podmínky.
   
2.7.1.   Poskytovatel má právo na úhradu předpokládané plné ceny objednaných služeb formou záloh, a to před jejím poskytnutím. Je oprávněn požadovat uhrazení 1. zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny do 10 dnů ode dne vystavení Rezervace. V případě neuhrazení této zálohy v plné výši je Rezervace automaticky zrušena. Dnem uhrazení se rozumí den připsání finančních prostředků na účet společnosti. Dále má poskytovatel právo na uhrazení 2. zálohy ve výši zbývajících 50% procent z předpokládané ceny nejpozději 30 dnů přede dnem nástupu na rekreaci.
2.7.2.   Uhrazením zálohy nebo jakékoli její části vyjadřuje zákazník svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v Rezervaci a dále s těmito Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb. Na základě uhrazení plné výše předpokládané plné ceny vystaví poskytovatel zákazníkovi Ubytovací poukaz. Tento ubytovací poukaz je zákazník povinen předložit v den nástupu vedoucímu Lesní Boudy, který mu na základě tohoto Ubytovacího poukazu přidělí ubytování a poskytne další objednané služby.
2.8.   Storno poplatky
   
2.8.1.   Zákazník je oprávněn zrušit Rezervaci nebo Ubytovací poukaz bez udání důvodu nebo se nedostavit v nástupní den na Lesní Boudu. Za zrušení Rezervace nebo Ubytovacího poukazu považují poskytovatel i zákazník i nezaplacení kterékoli ze záloh v předepsaném termínu. V tomto případě zákazník souhlasí s uhrazením storno poplatku poskytovateli. Jeho výše je závislá na dni, kdy se poskytovatel o tomto zrušení dozví. Výše storno poplatku je následující:
Zrušení rezervace dříve než 60 dní před nástupem Bez storno poplatku
Zrušení rezervace mezi 59. a 30. dnem před nástupem Storno poplatek je 25% z ceny uvedené v Rezervaci nebo Ubytovacím poukaze
Zrušení rezervace mezi 29. a 20. dnem před nástupem Storno poplatek je 50% z ceny uvedené v Rezervaci nebo Ubytovacím poukaze
Zrušení rezervace mezi 19. a 10. dnem před nástupem Storno poplatek je 75% z ceny uvedené v Rezervaci nebo Ubytovacím poukaze
Zrušení rezervace po 9. dnu před nástupem nebo nenastoupení v den nástupu Storno poplatek je 100% z ceny uvedené v Rezervaci nebo Ubytovacím poukaze
(Pozn.: u škol se neúčtují storno poplatky za nenastoupení, pokud počet skutečně ubytovaných není menší než 95% z objednaného počtu.)
     
3.   Zákazník a všichni jeho spoluúčastníci rekreace na Lesní Boudě jsou povinni se při pobytu na Lesní Boudě řídit Domovním řádem, který je zde vyvěšen a se kterým jsou povinni se seznámit. Jsou povinni zejména dodržovat:
3.1.   Bezpečnostní ustanovení o zákazu kouření, používání elektrických spotřebičů a práce s otevřeným ohněm v jiných prostorách než v těch, které jsou k tomu určeny. V případě porušení tohoto ustanovení souhlasí zákazník s tím, že na místě uhradí smluvní pokutu 1000,- Kč, v případě opakování souhlasí zákazník s tím, že jeho ubytovací poukaz může být zrušen bez náhrady a pobyt na Lesní Boudě okamžitě ukončen.
3.2.   Ustanovení o ochraně majetku. Zákazník je povinen si v den nástupu překontrolovat stav všech pokojů, které bude mít přiděleny k užívání. Je povinen je předat zpět v neporušením stavu v poslední den svého pobytu. Pokud bude zjištěna jakékoli závada nebo poškození v době jeho pobytu nebo v době zpětného předání, souhlasí zákazník s tím, že vzniklou škodu uhradí v plné výši včetně nákladů spojených s odstraněním zjištěného poškození.
     
4.   Tyto Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí Rezervace a Ubytovacího poukazu a jsou pro poskytovatele a zákazníka závazné. Jakákoli výjimka je možná pouze v písemné formě, po dohodě poskytovatele a zákazníka.
5.   V souladu s §27 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme své hosty povini informovat, že:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
Informace a rezervace:
Lesní bouda, Pec pod Sněžkou
Poštovní adresa: Černý Důl 187, 543 44, okr Trutnov
mobil (rezervace) 8:00 - 20:00 (+420) 736 678 302,
tel. fax: (+420) 499 896 343,
e-mail: info@lesnibouda.cz
Provozuje: Hast, spol. s r.o., Opletalova 45, 110 00 Praha 1

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
cz de Zpět na úvodní stranu